Privacyverklaring

Rouwdagboek verzamelt persoonsgegevens. Welke dit zijn en waarom wij dit doen, lees je in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres: Rouwdagboek – Box A1627 – Segment 3 – 6921 RC Duiven
Website: https://rouwdagboek.nl/

Rouwdagboek behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 december 2023. Je kan de actuele versie van privacyverklaring eenvoudig vinden via de link onderin de footer.

Persoonsgegevens die Rouwdagboek verwerkt

Wanneer je een account aanmaakt, of je inschrijft voor de nieuwsbrief, verzamelen wij je persoonsgegevens. Hieronder zie je wanneer wij welke persoonsgegevens verzamelen:

Account aanmaken, nieuwsbrief en contact via e-mail

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Het e-mailbericht

Minderjarigen

Wij kunnen niet controleren of er jongeren zijn die onze website raadplegen of content erop plaatsen. Op verzoek worden gegevens van jongeren onder de 16, die toch onze website hebben bezocht, verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Rouwdagboek persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen je persoonsgegevens als je dezelfde zelf achterlaat. Dit doen wij om de volgende redenen:

  • Om je toegang te geven tot ons platform waar jij je verhalen kan delen
  • Om onze nieuwsbrief of andere inspirerende e-mails te versturen
  • Zodat wij je ingestuurde vragen kunnen beantwoorden

Geautomatiseerde besluitvorming

Rouwdagboek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Zodra je niet langer gebruik wil maken van Rouwdagboek, dan kan je ons mailen en dan zullen wij je account direct verwijderen. Het verwijderen van je account kan niet worden teruggedraaid.

Verstrekking aan derden

Rouwdagboek geeft je persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is. Zo geven wij je naam en e-mailadres door aan Moosend zodat jij je kan inschrijven voor de nieuwsbrieven en ook e-mails van Rouwdagboek kan ontvangen. Zonder zou dit niet mogelijk zijn. Daarnaast maken wij voor het versturen van e-mailberichten gebruik van een externe SMTP provider die tijdelijk je berichten opslaat. Via logbestanden kunnen wij controleren of alle e-mails ook daadwerkelijk zijn verstuurd. De reacties die je vrijwillig achterlaat worden opgeslagen in de database van onze website.

Wanneer Rouwdagboek gegevens aan derden verstrekt, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat je gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij je gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Updates & Inspiratiemails

Rouwdagboek stuurt e-mails met belangrijke updates. Daarnaast ontvang je na aanmelding ook onze inspiratiemails. Deze mails zijn een belangrijk onderdeel voor je deelname aan Rouwdagboek. Mocht je de inspiratiemails toch niet willen ontvangen, dan kan jij je altijd afmelden. Iedere inspiratiemail bevat een link waarmee je je makkelijk kunt afmelden. Het abonneebestand van onze mailinglijst wordt niet aan derden verstrekt. Je kan je ook afmelden voor de inspiratiemails door een e-mail te sturen naar team@rouwdagboek.nl.

Cookies

Rouwdagboek gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, door bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bij het gebruik van onze website worden de volgende cookies geplaatst:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om Rouwdagboek goed te laten functioneren. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst. Functionele cookies zorgen er o.a. voor dat je winkelwagen wordt bewaard en dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan rouwdagboek.

Analytische cookies

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. Wij verstrekken de door jouw ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer) nooit aan Google.

Mogelijkheden om analytische cookies te weigeren

Google, de aanbieder van Google Analytics heeft een Browser add-on ontwikkeld waarmee je kunt kiezen of een website je gegevens mag verzamelen of niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ben je het niet eens met het opslaan van jouw gegevens? Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Rouwdagboek. Als laatste heb je ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens naar jezelf of iemand anders te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar team@rouwdagboek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk op je verzoek reageren, maar uiterlijk binnen vier weken.

Als laatste heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik daarvoor op de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Hoe Rouwdagboek persoonsgegevens beveiligt

Wij nemen de privacy van onze bezoekers uiteraard erg serieus. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je gegevens tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat wij je gegevens niet goed beveiligen en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via team@rouwdagboek.nl